Support


Har du gehør for mennesker?

…så lad dine evner komme andre til gode.

Bliv frivillig i Sct. Nicolai Tjenesten!

Ring til tjenestens leder på 3314 8107 eller send en e-mail til snt.frivillig@kirkenskorshaer.dk

Her handler det først og fremmest om at føre en accepterende og lyttede samtale. Mange af henvendelserne kommer fra mennesker der er bange, ensomme eller rådvilde.

Fra vores lokaler på den smukke Nikolaj Plads midt i København taler vi med medmennesker, mest over telefonen men også personligt, hver dag året rundt. Sidste år blev det til små 26.000 samtaler fordelt på de fire vagter på en hverdag og tre på en søn- eller helligdag.

  • 09:00 til 13:00
  • 13:00 til 17:00
  • 17:00 til 22:00
  • 22:00 til 03:00

På søn- og helligdage begynder vi først kl. 13:00.

Vil du være med til at lindre sorgen, smerten, ensomheden og usikkerheden hos de mennesker, der kontakter os?

For at blive frivillig skal du have gehør for mennesker og være medlem af folkekirken.

Som frivillig får du tilbudt supervision og kurser. Vi afholder bl.a. tre weekendkurser om året. Her undervises der i kunsten at tale med mennesker i vanskelige livssituationer.

Medarbejderne i Sct. Nicolai Tjenesten er en skare meget forskellige mennesker, som har det til fælles, at de alle har en ægte interesse i at hjælpe et medmenneske.

Som diakonalt arbejde bygger Sct. Nicolai Tjenesten på et kristent menneskesyn, der lægger vægt på alles ligeværdighed, og på at vi alle er mere end vore fejl og svigt.

Sct. Nicolai Tjenesten så dagens lys i 1957. Den er en arbejdsgren under Kirkens Korshær og derfor en del af den danske folkekirke. I 1957 fandtes der ikke andre telefontjenester, men det har ændret sig siden. I dag er der flere end 100. Der er tale om speciallinjer, der har baggrund i sygdomme, misbrug, seksualitet, kultursammenstød, religioner osv. Disse linjer er i meget vid udstrækning bemandet med specialister, og hos dem kan man få konkrete råd.

Det kan man ikke i Sct. Nicolai Tjenesten.

Vi giver os ikke af med at forklare folk, hvordan de skal leve deres liv. Det speciale vi har at byde på, er den gode samtale.